Cấu trúc Silo là gì? Hướng dẫn xây dựng Silo từng bước cho webiste

Cấu trúc silo trong SEO trên trang web giúp công cụ tìm kiếm rằng bạn có nội dung liên quan đến chủ đề cụ thể, từ đó sẽ làm tăng cơ hội xếp hạng cho các từ khóa về chủ đề đó. Điều này là do các công cụ tìm kiếm không chỉ xem xét sự phân […]